main-foto map

Řešení akutních problémů

Jedná se o bolest, která vznikla náhle, většinou po nějakém prudkém pohybu nebo po delší době ve špatné poloze. Trvá hodiny nebo dny. Je většinou lokalizovaná na určitou oblast těla a může být buď ostrá a vystřelovat třeba do končetin či hlavy nebo může být naopak tupá a sedět v jednom místě. Může limitovat pohyb a někdy ani nelze najít úlevovou polohu. Význam této bolesti je výstraha pro organismus, že něco není v pořádku. Akutní bolest se většinou rychle zlepšuje. Avšak pokud se správně nebo vůbec neléčí, existuje riziko, že přejde v chronickou bolest, jejíž léčba je vleklá a obtížná.

Většinou se jedná o:

  • Akutní ústřel neboli blokádu páteře
  • Blokádu žeber (někdy imituje infarkt)
  • Natažení či natržení svalu
  • Pooperační stavy
  • Stavy po úrazech