main-foto map

Kineziologický rozbor

Kineziologický rozbor je základní vyšetření každého fyzioterapeuta. Skládá se ze vstupního rozhovoru (anamnéza), kde fyzioterapeut zjistí pomocí otázek, jak zatěžujete svůj organismus a jaké všechny další faktory mohou mít vliv na váš zdravotní stav. 

Otázky se týkají nejvíce:

 • Nynějších problémů pohybového aparátu
 • Předešlých problémů pohybového aparátu – úrazy, zlomeniny, operace
 • Předešlých onemocnění – vrozené, v dětství či v dospělosti
 • Pracovní zátěže – v jaké poloze člověk pracuje, kolik hodin zhruba tráví v práci, jaké má možnosti úpravy pracovního prostředí atp., stresové prostředí
 • Sportovní zátěže – jaké sporty a aktivity provozoval jako dítě i nyní
 • Stresové zátěže – jak moc je váš oragnismus vystaven stresu ať již v pracovním či domácím prostředí, některé problémy pohybového aparátu mohou být totiž psychosomatické
 • Poté následuje samotné vyšetření svalového a kloubního aparátu pohledem, pohmatem a různými testy. Pomocí výsledků těchto vyšetření fyzioterapeut následně vede terapii, tak aby byla vhodná přímo pro v

Jaké různé testy se využívají:

 • Testy kloubní pohyblivosti
 • Testy svalové síly
 • Testy na stabilitu a koordinaci
 • Testy zaměřené na konkrétní problém či diagnózu