main-foto map

Odborné kurzy 

1. Fit v těhotenství a po porodu (2020)

školitel Daniela Císařová, DiS.

2. Komplexní terapie pletence ramenního (2018)

školitel Mgr. Petr Bitnar

3. Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (2017)

školitel Mgr. Petr Bitnar

4. Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (2016)

školitel Mgr. Petr Bitnar

5. DNS (dynamická nervosvalová stabilizace 2014)

školitel Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

6. Spirální dynamika (2012)

školitel L. Kazmarová

7. Terapeutické využití kineziotapu (2011)

školitel Mgr. S. Šúrová

8. Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové (2011)

školetel Bc. V. Bezvodová

9. Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy (2010)

školitel Bc. V. Bezvodová

10. Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému (2009)

školitel Bc. V.Bezvodová

11. Využití aktivní segmentální centrace u posttraumatických stavů končetin (2008)

školitel Dr. P. Švejcar

12. Kurz pro sportovní a rekondiční masáž (2006)

v rámci 1. Lékařské fakulty

V rámci VŠ studia:

Brügger koncept, Proprioceptivní nervosvalová facilitace, Bobath koncept, základy Vojtova principu